8 ที่พัก เมืองน่าน บรรยากาศดี ท้องทุ่งนา

ที่พัก เมืองน่าน  จังหวัดทางตะวันออกสุดของภาคเหนือติดกับประเทศลาว “จังหวัดน่าน” เคยเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญ มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญคือแม่น้ำน่าน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา ทั้งทางเหนือและทางใต้ มีพุแค อยู่ที่อำเภอบ่อเกลือ เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด และดอยภูคา อำเภอปัว เป็นยอดเขาที่สำคัญของจังหวัด พื้นที่จังหวัดเต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อน มีแควหลายสายหลายชนชาติ เป็นดินแดนที่มีความหลากหลาย มีอุทยานแห่งชาติ 7 แห่ง วนอุทยาน 1 แห่ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง และสวนรุกขชาติ 2 แห่ง ที่พัก น่าน ใน เมือง ราคาถูก น่านที่พัก แม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดน่านจะไม่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ แต่จังหวัดน่านก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลากหลาย ทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ แหล่งอารยธรรม โบราณสถาน วัดเก่าแก่อายุหลายร้อยปี วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดภูมินทร์ (ภาพจิตรกรรมฝาผนังสวยงาม) และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมาย อุทยานแห่งชาติหลายแห่ง บ่อเกลือโบราณ เสาดินนาน้อย แก่งน้ำว้า และอื่นๆ จังหวัดมีชื่อเสียงในด้านการแข่งเรือ มีดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นจังหวัดที่น่าสนใจ […]